Εταίροι

Είμαστε μια ομάδα 7 οργανισμών, με έδρα στη Σλοβακία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία.

Η CESUR είναι μια εταιρεία παρόχων ΕΕΚ με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με στόχο την απασχόληση. Το 2000, η ​​CESUR εστίασε τη δραστηριότητά της στην ανάπτυξη νέων μοντέλων διδασκαλίας και μάθησης, δημιουργώντας το CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur) το οποίο σήμερα αριθμεί 14 δικά του εκπαιδευτικά κέντρα που βρίσκονται σε 7 πόλεις της Ισπανίας. Επιπλέον, η CESUR συνεργάζεται με περισσότερες από 400 επιχειρήσεις πολλών διαφορετικών επαγγελματικών περιοχών για να προσφέρει την κατάλληλη διπλή επαγγελματική κατάρτιση. Η εταιρεία προσφέρει περίπου 80 κύκλους εκπαίδευσης και 250+ εξειδικευμένα μαθήματα.

Το Klaster regionálneho rozvoja (Σύστημα Περιφερειακής Ανάπτυξης) είναι μια περιφερειακή και δυναμική ένωση συμφερόντων διαφόρων νομικών οντοτήτων, υπεύθυνη για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας καθώς και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της προώθησης του αειφόρου τουρισμού και του περιβάλλοντος . Η αποστολή μας είναι να επηρεάσουμε τις ζωές ενθαρρύνοντας τους ανθρώπους να συμμετάσχουν σε αλλαγές προς το καλύτερο, καθώς πιστεύουμε στα ειδικά πλεονεκτήματα της περιοχής μας και σε πολλές ευκαιρίες για εξερεύνηση.

Το Los Peñascales είναι ένα σχολείο που ιδρύθηκε ως μια συνεταιριστική εταιρεία εκπαιδευτικών με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Τα μαθήματα ξεκινούν από το νηπιαγωγείο και ολοκληρώνονται με τις τελευταίες τάξεις πριν από τις πανεπιστημιακές σπουδές. Το σχολείο είναι μη θρησκευτικό, πολυπολιτισμικό, οικολογικό και βαθιά προσανατολισμένο στην κοινωνική ένταξη. Έχουμε τη δική μας παιδαγωγική γραμμή, που βασίζεται στην ενεργό μάθηση, στην προσοχή στη διαφορετικότητα και στις ανθρώπινες σχέσεις με σεβασμό.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας – iED, είναι ένας ερευνητικός οργανισμός που δεσμεύεται στην προώθηση της καινοτομίας και την ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος. Το όραμα του iED είναι η διευκόλυνση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που θα καλλιεργεί την επιχειρηματικότητα και στη συνέχεια την κοινωνική και οικονομική συνοχή και ανάπτυξη.

Η Maiêutica είναι ο ιδρυτικός φορέας του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Maia – ISMAI, και του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Maia – IPMaia, ενός ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού ιδρύματος που βρίσκεται στη Maia, κοντά στο Πόρτο. Προσφέρει πτυχία στην ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών και στο IT Web και Multimedia. Η Σχολή προσφέρει επίσης Ανώτατα Τεχνικά Επαγγελματικά Μαθήματα (CTeSP) σε ψηφιακό μάρκετινγκ, ψηφιακά παιχνίδια και παραγωγή πολυμέσων, συστήματα και δίκτυα πληροφορικής, προγραμματισμό συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες καθηγητές διδάσκουν στο μάθημα ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών, καθοδηγώντας τις ενότητες του gamification και της ανάπτυξης παιχνιδιών. και έχουν επίσης ένα υπόβαθρο στα ψηφιακά μέσα.

Το Αγγλο-Σλοβακικό Σχολείο BESST είναι ένα συγκρότημα σχολείων από το νηπιαγωγείο έως το γυμνάσιο, όπου διαδοχικά ανατρέφουμε, εκπαιδεύουμε και φροντίζουμε παιδιά από την ηλικία των 3 ετών στο νηπιαγωγείο. Το BESST χρησιμοποιεί ήδη ένα απλό, μη εξελιγμένο σύστημα κινήτρων από χαρτί που ανταμείβει τους μαθητές για την ολοκλήρωση των Εργασιών για το σπίτι και την εκτέλεση επιπλέον δραστηριοτήτων. Αυτό το σύστημα έφερε επανάσταση στην τάξη, αυξάνοντας τα κίνητρα των μαθητών να ολοκληρώσουν επιπλέον εργασίες

Είμαστε ένα γενικό (όχι επαγγελματικό) δημόσιο λύκειο με 255 μαθητές, 15-18 ετών. Έχουμε 30 καθηγητές πλήρους απασχόλησης. Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει σε έργα Comenius από το 2002-2006 και έχουμε φέτος ένα έργο Erasmus+ KA1, σχετικό με την ένταξη και μαθητές από διαφορερικά πολυτισμικά περιβάλλοντα. Κάθε χρόνο πραγματοποιούμε διάφορα έργα, που σχετίζονται με τη ρομποτική, τον πολιτισμό, το περιβάλλον και το θέατρο και σε διάφορες εκπαιδευτικές σχολικές δραστηριότητες (αθλήματα, σεμινάρια πρώτων βοηθειών, συμβουλευτικές δραστηριότητες κ.λπ.) Έχουμε συμμετάσχει σε διάφορους διαγωνισμούς, που σχετίζονται με το STEM, τον ελληνικό πολιτισμό και κληρονομιά και ποίηση. ,