Πολιτική Απορρήτου

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις διέπουν όλη τη χρήση του δικτυακού τόπου maximusproject.eu και όλου του περιεχομένου και των υπηρεσιών που διατίθενται στον δικτυακό τόπο ή μέσω αυτού. Ο δικτυακός τόπος ανήκει και λειτουργεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (“iED”). Η Ιστοσελίδα προσφέρεται με την προϋπόθεση ότι αποδέχεστε χωρίς τροποποίηση όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν και όλους τους άλλους κανόνες λειτουργίας, πολιτικές (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της Πολιτικής Απορρήτου του maximus) και διαδικασίες που ενδέχεται να δημοσιεύονται κατά καιρούς σε αυτήν την Ιστοσελίδα από την κοινοπραξία του έργου.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν έγγραφο πριν αποκτήσετε πρόσβαση ή χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο. Με την πρόσβαση ή τη χρήση οποιουδήποτε μέρους του δικτυακού τόπου, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας, τότε δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο ή να χρησιμοποιήσετε οποιεσδήποτε υπηρεσίες.

Επισκέπτες της ιστοσελίδας

Ο ιστότοπος Maximus συλλέγει πληροφορίες μη προσωπικής ταυτοποίησης του είδους που οι web browsers και οι διακομιστές συνήθως καθιστούν διαθέσιμες, όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η γλωσσική προτίμηση, ο ιστότοπος παραπομπής, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα κάθε αιτήματος του επισκέπτη. Ο σκοπός του ιστότοπου Maximus για τη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών αναγνώρισης είναι η καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι επισκέπτες τον χρησιμοποιούν, καθώς και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διάδοση του έργου.

Συγκέντρωση πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης

Ορισμένοι επισκέπτες του δικτυακού τόπου του Maximus επιλέγουν να αλληλεπιδρούν με τρόπους που απαιτούν από τον ιστότοπο να συλλέγει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης. Η ποσότητα και ο τύπος των πληροφοριών που συλλέγει το iED (διαχειριστής του δικτυακού τόπου του Maximus) εξαρτάται από τη φύση της αλληλεπίδρασης. Πιο συγκεκριμένα, ζητάμε από τους επισκέπτες που εγγράφονται στην πλατφόρμα να παρέχουν στοιχεία όπως Όνομα, email, τηλέφωνο, skype, ημερομηνία γέννησης, οργανισμός/φορέας, χώρα. Το Maximus συλλέγει αυτές τις πληροφορίες μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος Erasmus+. Το Maximus δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω. Και οι επισκέπτες μπορούν πάντα να αρνηθούν να παράσχουν πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης, με την επιφύλαξη ότι αυτό μπορεί να τους εμποδίσει να συμμετάσχουν σε ορισμένες δραστηριότητες που σχετίζονται με τον ιστότοπο.

Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία

Το iED μπορεί να συλλέγει στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμπεριφορά των επισκεπτών του δικτυακού τόπου και για τη διάδοση αναφορών σχετικά με το έργο. Ωστόσο, το iED δεν αποκαλύπτει πληροφορίες προσωπικής ταυτοποίησης παρά μόνο όπως περιγράφεται παρακάτω.

Παραβίαση ΓΚΠΔ (GDPR)

Εάν έχετε την υποψία ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αντιμετωπίζονται με τον κατάλληλο τρόπο ή ότι υπάρχει παραβίαση των όρων που περιγράφονται παραπάνω, τότε σας συμβουλεύουμε να στείλετε ένα email στο projects@ied.eu με το Όνομα, το E-mail σας και τον λόγο της καταγγελίας για παραβίαση του ΓΚΠΔ.