Ευρωπαϊκό έργο

maximus

Μεγιστοποίηση των κινήτρων, της δέσμευσης και της μάθησης των μαθητών μέσω του gamification.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι συγκεκριμένοι στόχοι αυτού του έργου εμφανίζονται παρακάτω, δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το έργο MAXIMUS στη σελίδα του έργου.

icon1

Αύξηση συμμετοχής

Αύξηση του επιπέδου συμμετοχής στις τάξεις μέσω τεχνολογιών με ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο.

icon2

Αύξηση κινήτρων

Αυξήστε το κίνητρο και την ενεργό δέσμευση των μαθητών και ταυτόχρονα αυξήστε τις εγκάρσιες δεξιότητες, την κριτική σκέψη και τη δημιουργική έκφραση του μαθητή.

icon3

Παρακολούθηση της προόδου

Δώστε τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν τη δική τους πρόοδο και να επιβραβεύουν την πρόοδο/επιτυχία τους. Επιτρέψτε επίσης στους δασκάλους να παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών σε διάφορους τομείς.

icon4

Δημιουργία Κοινότητας

Δημιουργήστε ένα ανοιχτό και προσβάσιμο περιβάλλον για τη σχολική κοινότητα.

icon5

ΕΞΥΠΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Βοηθήστε τους δασκάλους/μαθητευόμενους να θέσουν/να επιτύχουν ΕΞΥΠΝΟΥΣ (εφικτούς) στόχους στο μάθημα.

icon6

Εργαλεία για καθηγητές

Παροχή χρήσιμων εργαλείων στους δασκάλους για να παρακινήσουν και να εμπλέξουν τους μαθητές.

ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ

ΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΡΙΞΤΕ ΜΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΜΑΤΙΑ

Η ΓΚΑΛΕΡΙ ΜΑΣ