Európsky projekt

MAXIMUS

Maximalizácia motivácie, zaangažovanosti a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikácie.

KONKRÉTNE CIELE

ZÁMERY PROJEKTU

Konkrétne ciele tohto projektu sú uvedené nižšie, viac podrobností o projekte MAXIMUS nájdete na stránke projektu.

icon1

Zvýšiť stimul

Zvýšte úroveň stimulov v triedach prostredníctvom technológií zmysluplným a efektívnym spôsobom.

icon2

Zvýšiť motiváciu

Zvýšiť motiváciu a aktívnu angažovanosť študentov a zároveň zvýšiť univerzálne zručnosti, kritické myslenie a tvorivé vyjadrenie.

icon3

Monitorovať priebeh

Umožnit študentom sledovať svoj vlastný pokrok a odmeňovať ich pokrok/úspech. Umožnit tiež učiteľom sledovať pokrok študentov v rôznych oblastiach.

icon4

VYTVORIŤ KOMUNITU

Vytvorte otvorené a prístupné prostredie pre školskú komunitu.

icon5

SMART ciele

Pomáha učiteľom/učiacim sa v kurze stanoviť/splniť SMART (dosiahnuteľné) ciele.

icon6

Nástroje pre učiteľov

Poskytnúť učiteľom užitočné nástroje na motiváciu a zapojenie študentov.

PRESKÚMAJTE

NAŠA GALÉRIA