Zásady ochrany osobných údajov

Nasledujúce podmienky upravujú všetko používanie webovej stránky maximusproject.eu a všetok obsah a služby dostupné na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Webovú stránku vlastní a prevádzkuje Inštitút rozvoja podnikania (“iED”). Webová lokalita je ponúkaná na základe vášho súhlasu bez úpravy všetkých tu obsiahnutých podmienok a všetkých ostatných prevádzkových pravidiel, zásad (vrátane, bez obmedzenia, Zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Maximus) a postupov, ktoré môžu z času na čas zverejniť na tejto lokalite konzorcium projektu.

Pred vstupom na webovú stránku alebo jej používaním si pozorne prečítajte tento dokument. Vstupom na ktorúkoľvek časť webovej stránky alebo jej používaním súhlasíte s tým, že budete viazaní podmienkami tejto zmluvy. Ak nesúhlasíte so všetkými podmienkami tejto zmluvy, nesmiete pristupovať na webovú stránku ani používať žiadne služby.

Návštevníci webovej stránky

Tak ako väčšina prevádzkovateľov webových stránok, aj Maximus zhromažďuje informácie neidentifikujúce osobu, ktoré zvyčajne sprístupňujú webové prehliadače a servery, ako je typ prehliadača, jazykové preferencie, odkazujúca stránka a dátum a čas každej požiadavky návštevníka. Účelom Maximusu pri zhromažďovaní informácií, ktoré nie sú osobne identifikovateľné, je lepšie porozumieť tomu, ako návštevníci Maximusu používajú jeho webovú stránku, ako aj na účely šírenia správ o projekte.

Zhromažďovanie informácií umožňujúcich identifikáciu osôb

Niektorí návštevníci webovej lokality Maximus sa rozhodnú interagovať s Maximus spôsobmi, ktoré vyžadujú, aby Maximus zhromažďoval informácie umožňujúce identifikáciu osôb. Množstvo a typ informácií, ktoré iED (prevádzkovateľ webovej stránky Maximus) zhromažďuje, závisí od povahy interakcie. Konkrétnejšie žiadame návštevníkov, ktorí sa zaregistrujú na platforme, aby poskytli podrobnosti, ako je meno, e-mail, telefón, skype, dátum narodenia, organizácia, krajina. Maximus zhromažďuje takéto informácie len pre potreby projektu Erasmus+. Maximus nezverejňuje osobné identifikačné údaje inak, ako je popísané nižšie. A návštevníci môžu vždy odmietnuť poskytnúť osobné identifikačné údaje s upozornením, že im to môže brániť v zapájaní sa do určitých činností súvisiacich s webovou stránkou.

Agregovaná štatistika

iED môže zbierať štatistiky o správaní návštevníkov webovej stránky a na šírenie správ o projekte. Spoločnosť iED však nezverejňuje osobné identifikačné informácie iné ako tie, ktoré sú opísané nižšie.

GDPR sťažnosť

Ak máte podozrenie, že s vašimi osobnými údajmi nie je zaobchádzané náležitým spôsobom alebo došlo k porušeniu podmienok popísaných vyššie, dôrazne vám odporúčame poslať e-mail na adresu projects@ied.eu s vaším menom, e-mailom, a dôvod Sťažnosti na porušenie GDPR.