O projekte

Maximalizácia motivácie, zaangažovanosti a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikácie.

MAXIMALIZÁCIA MOTIVÁCIE, ZAANGAŽOVANOSTI A UČENIA SA ŠTUDENTOV PROSTREDNÍCTVOM GAMIFIKÁCIE

MAXIMUS

Návrh projektu „Maximalizácia motivácie, zaangažovanosti a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikovaných prostredí“ (MAXIMUS) sa zameriava na navrhovanie, vývoj a testovanie digitálneho, prispôsobiteľného a interaktívneho motivačného systému na zapojenie žiakov do vzdelávania a zároveň na uľahčenie účasti žiakov, ich sebarozvoj pri osvojovaní si univerzálnych zručností, hlbokého myslenia a kreatívneho vyjadrovania. Systém bude obsahovať herné prvky, ktoré podnietia reakcie a zapojenie študentov do hry. MAXIMUS združuje sedem riadnych partnerov a jedného pridruženého partnera (Mikroregión 11+) zo štyroch rôznych krajín EÚ: Slovenska, Španielska, Grécka a Portugalska.

5
NADNÁRODNÉ
STRETNUTIA
1
MULTIPLIKAČNÉ
PODUJATIA
1
INTELEKTUÁLNE
VÝSTUPY

PRESKÚMAJTE AKCIE A AKTIVITY PROJEKTU

VÝSLEDKY PROJEKTU