Σχετικά με το έργο

Μεγιστοποίηση των κινήτρων, της δέσμευσης και της μάθησης των μαθητών μέσω του gamification

ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

MAXIMUS

Η πρόταση έργου «Maximising learner´s motivation, engagement and learning through gamified environments” (MAXIMUS)» στοχεύει στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός ψηφιακού, προσαρμόσιμου και διαδραστικού συστήματος κινήτρων για τη συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση και ταυτόχρονα τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μαθητών. αυτο-ανάπτυξη ενώ κατακτά τις εγκάρσιες δεξιότητες, τη βαθιά σκέψη και τη δημιουργική έκφραση. Το σύστημα θα περιλαμβάνει στοιχεία που μοιάζουν με παιχνίδι για να εμπνεύσει αντιδράσεις που μοιάζουν με παιχνίδι και εμπλοκή μεταξύ των μαθητών. Το MAXIMUS συγκεντρώνει επτά πλήρεις εταίρους και έναν συνδεδεμένο εταίρο (Microregion 11+) από τέσσερις διαφορετικές χώρες της ΕΕ: Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα και Πορτογαλία.

5
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
1
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
1
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ