Výsledky

Počas realizácie projektu sa budú tieto výsledky rozvíjať.

IO1: NÁVRH A NASTAVENIE SYSTÉMU MAXIMUS

Tento výstup je hlavným výsledkom tohto projektu a bude pozostávať z návrhu a vývoja digitálneho, flexibilného a interaktívneho motivačného systému zameraného na zapojenie študentov do vzdelávacieho procesu, uľahčenie ich účasti a zároveň zlepšenie ich univerzálnych zručností, hlbokého myslenia a tvorivého vyjadrovania.

IO2: TESTOVANIE MAXIMUS PLATFORMY A UPGRADE na APLIKÁCIU

Tento výstup je nezávislý, ale úzko spojený s IO1. Bude pozostávať z implementácie motivačného systému v zúčastnených školách a testovania platformy s učiteľmi, školiteľmi a študentmi od zúčastnených poskytovateľov vzdelávania a odbornej prípravy. Cieľom je zistiť, ako systém funguje v praxi, zistiť chyby, nedostatky a pod. zo spätnej väzby vzdelávacej komunity a sprístupniť nástroj pre použitie v školách. Po získaní konečných overených výsledkov načrtneme aplikáciu pre mobilné telefóny a vypracujeme makety tak, aby bol systém dostupný z PC, I-PADov aj mobilných telefónov.

IO3: MAXIMUS AUDIO-VIZUÁLNE POKYNY

Manuály budú nezávislými výstupmi, ale budú úzko prepojené s predchádzajúcimi intelektuálnymi výstupmi: návrh a vývoj motivačného systému, testovanie a upgrade na aplikáciu. Tieto príručky poskytnú používateľom (učiteľov/školiteľom a študentom) základné pokyny na používanie motivačného systému. Tento výstup je zameraný na poskytovanie poradenstva pre neskúsených používateľov, takže je plne prenosný do iných škôl a vzdelávacích kontextov. Aby boli manuály plne použiteľné v príslušných krajinách, budú preložené do jazykov zúčastnených krajín.