Τι Συνέβη στη Συνάντηση των Εταίρων στη Μαδρίτη: Newsletter #3

Η διακρατική συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 2023 στις εγκαταστάσεις του Colegio Los Peñascales στο Las Rozas de Madrid, Ισπανία. Αυτή ήταν η τελική συνάντηση του έργου και οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να οριστικοποιήσουν τα εκκρεμή αποτελέσματα του έργου. Στη συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι συνεργαζόμενοι οργανισμοί, στους οποίους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες. tramadol vial price

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι έκαναν παρουσιάσεις σχετικά με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του δεύτερου γύρου δοκιμών, παρουσιάζοντας την εφαρμογή Maximus και το νέο παιχνίδι. Συζητήθηκαν ορισμένα εναπομείναντα σφάλματα και οι εταίροι συνεργάστηκαν για την εξεύρεση λύσεων εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Το Colegio Los Peñascales παρουσίασε ένα προσχέδιο των κατευθυντήριων γραμμών Gamification.

Maximus project members at meeting in Madrid
Φωτογραφία 1 Μέλη του έργου Maximus σε συνάντηση στη Μαδρίτη

Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις

Κατά το διάστημα αυτό, διοργανώθηκε μια σειρά πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανταλλαγή των πνευματικών αποτελεσμάτων του έργου με ένα ευρύ κοινό. Οι εκδηλώσεις αυτές σχεδιάστηκαν ειδικά για να προσεγγίσουν την ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και τους εμπειρογνώμονες στον τομέα της εκπαίδευσης. Σε κάθε εταίρο ανατέθηκε η ευθύνη της διοργάνωσης μιας πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης στην αντίστοιχη χώρα του.

Στη Σλοβακία διοργανώθηκαν δύο ξεχωριστές εκδηλώσεις: την εκδήλωση των KRR, που επικεντρώθηκε στην προώθηση του έργου στο ευρύ κοινό και στις τοπικές κοινότητες, και την εκδήλωση του Besst School, που αποσκοπούσε στην εμπλοκή τοπικών εκπαιδευτικών, δήμων και γονέων.

Στην Ισπανία, διοργανώθηκαν επίσης δύο εκδηλώσεις πολλαπλασιασμού, μία στη Μαδρίτη και μία στη Μάλαγα. Στην αρχή της συνάντησης παρουσιάστηκε η ιδέα του έργου, τι είναι η παιχνιδοποίηση και ποια είναι τα οφέλη της. Για να δοκιμαστεί η λειτουργικότητα της εφαρμογής, τέθηκε ως αποστολή η συμπλήρωση μιας έρευνας ικανοποίησης για το έργο Maximus. Με την επιτυχή ολοκλήρωση, οι συμμετέχοντες κέρδιζαν πόντους που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για να δοκιμάσουν τη δυνατότητα αγοράς αντικειμένων από το κατάστημά μας. Η άσκηση αυτή αποδείχθηκε πολύ αποτελεσματική για να καταδείξει την απρόσκοπτη ενσωμάτωση του συστήματος παιχνιδοποίησης σε ολόκληρη τη μαθησιακή διαδικασία.

Στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε πολλαπλασιαστική εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του 5ου Γυμνασίου Αγρινίου. Η εκδήλωση διήρκεσε 4 ώρες και την παρακολούθησαν 28 καλεσμένοι, όλοι φορείς της εκπαίδευσης, δηλαδή κυρίως εκπαιδευτικοί και διευθυντές λυκείων. Έγινε αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος Maximus, ξεκινώντας με μια γενική αναφορά στα οφέλη της παιχνιδοποίησης, και στη συνέχεια εστιάζοντας στους στόχους του προγράμματος, gamification, και στη συνέχεια εστιάζοντας στους στόχους και τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες είδαν το οπτικοποιημένο υλικό και έκαναν ερωτήσεις επειδή, όπως σημειώθηκε, δεν είχαν βαθιά γνώση της παιχνιδοποίησης, οπότε η παρουσίαση κέντρισε το ενδιαφέρον τους.

Οι εκδηλώσεις αυτές, που πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης, προσέλκυσαν συνολικά 207 συμμετέχοντες.

Project Partners