MAXIMUS at the Slovakia's Contracting and Sales Fair

MAXIMUS na slovenskom kontraktačnom a predajnom veľtrhu

Na kontraktačnom a predajnom veľtrhu, ktorý sa konal v dňoch 7.4-10.4.2022, sme na viacerých fórach prezentovali projekt MAXIMUS, ktorý Klaster regionálneho rozvoja realizuje v programe ERASMUS+. Na začiatku sme prezentovali informácie a výstupy projektu zástupcom samosprávy a podnikateľom, ktorí sa zúčastnili vzdelávacieho seminára organizovaného KRR. MAXIMUS bol ďalej prezentovaný na stánku KRR v hale A, a to ako širokej verejnosti, ktorá sa zúčastnila veľtrhu, tak aj zástupcom škôl, ktorí prijali pozvanie a prišli sa informovať o možnostiach projektu. Súčasťou prezentácie a zvyšovania povedomia o projekte bolo aj špeciálne miesto na veľkoplošnom plátne na hlavnom pódiu, ktoré bolo návštevníkom viditeľné počas celého veľtrhu v slučkách spolu s ďalšími prezentáciami.