The MAXIMUS Kickoff Meeting

Úvodné stretnutie MAXIMUS

Dňa 1. októbra sa v Trnave na Slovensku uskutočnilo úvodné stretnutie MAXIMUS, na ktorom partneri projektu diskutovali o smerovaní projekte Erasmus+ „Maximalizácia motivácie, angažovanosti a učenia sa študentov prostredníctvom gamifikácie“.

Program úvodného zasadnutia MAXIMUS

Návrh projektu MAXIMUS bol vyvinutý s cieľom vytvoriť interaktívny digitálny systém odmeňovania a motivácie na zvýšenie angažovanosti študentov. Partnerstvo sa zameriava najmä na posilnenie prierezových zručností študentov a osobného rozvoja pomocou herných techník.

Program úvodného stretnutia MAXIMUS zahŕňal tieto témy:

  • Učitelia a študenti poskytli spätnú väzbu týkajúcu sa platformy MAXIMUS.
  • Softvérový vývoj platformy projektu spolu s víziou partnerov.
  • Finalizácia procesu gamifikácie.
  • Stanovili sa usmernenia týkajúce sa šírenia a cieľov. V súvislosti so šírením
  • výsledkov boli pridelené úlohy šírenia a diskutovalo sa o vizuálnej identite.
  • Riadenie a finančné subjekty

Stretnutie sa skončilo záverečným hodnotením. Strategické partnerstvo MAXIMUS je zamerané na dosahovanie kvalitných výsledkov ako príspevok k vzdelávacím procesom. otc alternative to phentermine